Architektonické bariéry: překážky pro osoby s omezenou schopností pohybu

Autor článku Stannah

Architektonické bariéry, překážky pro osoby s omezenou schopností pohybu

Základní podmínkou aktivního zapojení člověka do života společnosti je přístupnost objektů, jejich užívání a možnost volně se v nich pohybovat. Jedním z problémů bránících v samostatném pohybu osob se zdravotním postižením jsou architektonické bariéry.

Jaké architektonické bariéry rozlišujeme

Architektonickou bariéru vnímá jinak zdravý člověk, jinak osoba se sníženou hybností nebo handicapem. Bariéry najdete venku i uvnitř soukromých a veřejných budov.

Kromě vozíčkářů a osob s pohybovými problémy se problematika týká seniorů, osob zrakově, sluchově a mentálně postižených nebo osob doprovázejících kočárek či vozík.

Vnější architektonické bariéry:

  Výškově rozdílný vstup do budovy – schodiště, příliš strmá přístupová cesta

 • Chybějící nebo nevhodně umístěné zábradlí
 • Výškově nevhodný nájezd a sjezd mezi chodníkem a vozovkou
 • Nedostatečně široký chodník

Vnitřní architektonické bariéry:

 • Prostorově omezené vstupní prostory – zádveří, turnikety, karuselové dveře
 • Schodiště, podlahové nerovnosti a vysoké prahy
 • Příliš úzké dveře
 • Chybějící nebo nevhodně umístěné zábradlí
 • Nevhodně umístěné kliky a ovládací prvky pro pohyb po vnitřních prostorách (např. ovládání výtahu)
 • Neadekvátní sanitární zařízení a WC, včetně nedostatečného prostoru pro manipulaci s vozíkem a speciálními pomůckami
 • Výškově nevhodný nábytek a předměty umístěné ve volném prostoru

Architektonické bariéry a přístupnost budov z pohledu legislativy

Přístup k řešení architektonických bariér se liší v návaznosti na to, zda se jedná o veřejnou budovu, speciální ubytovací zařízení nebo soukromé bydlení. Odlišnosti jsou i v případě, zda jde o novostavbu, renovaci stávajícího objektu nebo historickou budovu.

Veřejné budovy

Problematika bezbariérového užívání veřejně přístupných objektů je řešena tzv. bezbariérovou vyhláškou 398/2009 Sb. Tato vyhláška stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

Vyhláška obecně řeší:

 • Pozemní komunikace a veřejné prostranství – chodníky, nástupiště, vyhraněná parkovací stání, městský mobiliář, stánky, pokladny
 • Přístupy do staveb – bezbariérový přístup na úrovni chodníku, bezbariérová rampa či zdvihací plošina, průchody a vstupy
 • Požadavky na stavby občanské vybavenosti – úřady, školy, obchody a služby, veřejná doprava, sportovní, kulturní a zdravotnická zařízení
 • Společné prostory a vybavení bytového domu a bytu zvláštního určení
 • Stavby pro výkon práce

Z pohledu architektonických bariér je důležitá především dosažitelnost budovy, vstup, bezpečné užívání vnitřních prostor, bezbariérové záchodové kabinky a prostory pro shromažďování s vyhrazenými místy pro osoby na vozíku.

Přístup do všech prostor určených pro užívání veřejností musí být zajištěn vodorovnými komunikacemi, schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami, výtahy, případně zdvihací plošinou.

Stavby s nejméně dvěma podlažími, které nelze z technických důvodů takto vybavit musí mít bezbariérové užívání alespoň vstupního podlaží.
Byty zvláštního určení

Byty zvláštního určení

Byty speciálně stavebně upravené pro ubytování osob pohybově, zrakově či sluchově postižených se označují jako byty zvláštního určení. Jejich podobu definuje § 2300 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku. Patří sem domy s pečovatelskou službou a chráněné bydlení. Jejich technický popis upravuje vyhláška 398/2009 Sb.

Mezi požadavky na bezbariérovost patří:

 • Bezkolizní průjezdnost a snadná manipulace vozíku všemi prostory bytu
 • Možnost otáčení se s invalidním vozíkem o 360 stupňů
 • Vstupní dveře a průchody o šířce nejméně 900 mm
 • Demontovatelné nebo odstraněné prahy
 • Schodiště a šikmé rampy opatřené vodorovným úsekem 1500–2000 mm
 • Protiskluzová úprava podlah (součinitel smykového tření nejméně 0,6)
 • Hloubka lodžie či balkonu nejméně 1500 mm, s přístupem v úrovni podlahy
 • Vybavení koupelny výškově upraveným umyvadlem, pomocnými madly, sprchovým koutem s ruční sprchou a sklopným sedátkem ve výši 500 mm nad podlahou
 • Záchodová mísa s manipulačním prostorem nejméně 800 mm
 • Umístění prvků ovládaných rukou (vypínače, zásuvky, kliky) ve výšce 600-1200 mm
 • Přístupnost všech prostor domovní vybavenosti (sklep, prádelna, dílna)
 • Parkovací místo o šířce 3500 mm (pokud je součástí ubytování)

Soukromé bydlení

V případě vlastního bydlení se nemusíte řídit legislativním nařízením, ani dodržovat předepsané normy. Úprava interiéru a řešení architektonických bariér jsou závislé na rozsahu postižení a individuálních potřebách osoby s omezenou schopností pohybu. Dané normy vám mohou nicméně pomoct a usnadnit práci.

Dotace na řešení bariér v bytových domech

Dotace na řešení bariér v bytových domech

Náklady na odstranění bariér při vstupu do bytového domu mohou být částečně hrazeny formou dotace. Tu vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj a zažádat o ni mohou vlastníci a spoluvlastníci bytového domu nebo společenstvo vlastníků. Dotace je poskytována ve výši 50 % uznatelných výdajů na realizaci, maximálně však:

 • 200 tisíc Kč pro úpravy přístupu do bytového domu a do výtahu
 • 800 tisíc Kč pro výstavbu osobního výtahu pro jeden vchod do bytového domu

K úpravě soukromého bytu na bezbariérový můžete využít státní příspěvek na úpravu bytu. Výše dávky je až 70 % prokázaných nákladů na úpravy, nejvýše pak 50 tisíc Kč (v případě výtahu až 100 tisíc Kč). Žádost vyřizuje místně příslušná správa sociálního zabezpečení.

Technická řešení pro vstupy a schody

S architektonickou bariérou se nejčastěji setkáte při vstupu do nemovitosti. Úpravy se dále mohou týkat přístupu do garáže, sklepa, zahrady, na balkón či terasu. V interiéru jsou největším problémem schody, výškové nerovnosti podlah a nedostatečný manévrovací prostor.

Schodišťová sedačka

Dalším praktickým řešením pro překonání architektonické překážky v podobě schodů je schodišťová sedačka. Ocení ji i lidé se sníženou pohyblivostí a senioři. Díky schodišťovému výtahu získáte alespoň částečnou soběstačnost a nezávislost na pomoci ostatních při přesunu z patra dolů a naopak.

Sedačka funguje na elektrický pohon a v interiéru zabírá minimum prostoru. Nemá prakticky žádná omezení co se tvaru schodiště týče. Dokáže překonat více pater a poradí si s úzkým prostorem, zatáčkami, změnami sklonu i externím schodištěm. Samotná konstrukce se upevňuje většinou přímo na schody a nezasahuje do nosné zdi budovy.

Výtah

Ve veřejných budovách a ve společných prostorách bytových domů je nejčastějším řešením pro překonání architektonických bariér výtah, tedy plošina, tažená nebo tlačená mechanickými prostředky. Volná plocha před nástupním místem musí být nejméně 1500×1500 mm. Šířka a hloubka výtahu je závislá na typu stavby, ve které je instalován, nejméně by měla mít rozměr 1100×1400 mm.

Schodišťová plošina

Pokud nelze řešit vstup pomocí nájezdové rampy, můžete pro výstup po schodech zvolit instalaci svislé nebo šikmé zdvihací plošiny. Šikmou plošinu lze nainstalovat na schodiště standardní i atypické. Lehká konstrukce zabere minimum prostoru, je spolehlivá a montáž nevyžaduje výrazné stavební úpravy. Hodí se do exteriéru i interiéru.

Svislá neboli vertikální zdvihací plošina slouží k překonání i několika pater až do výšky 20 metrů. Jde o ekonomičtější alternativu ke klasickému výtahu. Oceníte ji například u patrového rodinného domu. Nutné jsou stavební úpravy, protože hydraulická část je umístěna pod podestou plošiny. Důležitá je také nosnost plošiny.

Řešení architektonických bariér v interiéru

Koupelna

Koupelnu je třeba vybavit speciální sanitární keramikou. Základem je nižší umyvadlo, ideálně s pákovou baterií a dostatečnou odkládací plochou a prostorem pod umyvadlem pro vjezd vozíku. Doplňky a vybavení umístěte v dosahu maximálně 150 cm. Stěny musí umožnit kotvení pomocných madel.

Horní hrana vany by neměla být výš než 50 cm nad podlahou. Praktickým vybavením je speciální sedátko, protiskluzná podložka a bezpečnostní madla. Vhodnější je sprchový kout s pákovou sprchou. Jeho minimální šíře by měla být 120 cm a vstup na úrovni podlahy. Nezapomeňte na bezpečnostní madla a sklopnou sedačku umístěnou ve výšce 0,5 m nad podlahou.

Toaleta

Prostor kolem mísy musí dosahovat šířky přibližně 80 cm. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou koupelny by mělo být nejméně 70 cm. Vhodná je mísa závěsná. Nezbytností jsou velká a pevná madla, ideálně sklopná. Splachovadlo nainstalujte maximálně do výše 80-100 cm. Dveře na WC v samostatné místnosti se musejí otevírat směrem ven.

Kuchyň

Doporučená výška kuchyňské linky je 70 cm, délka je 1-1,2 m. Vhodný je tvar do U nebo L. Spodní část nechte volnou, aby pod ni bylo možné zajet s vozíkem. Praktickým řešením je vysouvací pracovní deska a vysunovací či otáčecí police a skříňky. U dřezu je vhodná páková baterie. Nezapomeňte na snadnou dostupnost všech zásuvek a kabelů.

Řešení architektonických bariér se Stannah

Kdokoliv se může dostat do situace, kdy se mu architektonická bariéra například v podobě schodů stane překážkou a omezením v pohybu. Kvalitní život tím nekončí. Instalace schodišťové sedačky je efektivním řešením, které vám snadno zajistí kvalitnější život. Z široké nabídky sedaček a výtahů si vyberete přesně takové řešení, které vám bude maximálně vyhovovat s ohledem na dispozici domu a typ schodiště.
Pro Stannah není překážkou žádný tvar, výška nebo umístění schodů. Schodišťové sedačky jsou vhodné do interiéru i exteriéru a splňují nejvyšší estetické nároky. Velkou výhodou schodišťových sedaček a plošin Stannah je jejich snadná a rychlá instalace. Konstrukce se upevňuje přímo na schody a nemusíte proto žádat o stavební povolení.

Nebojte se nás kontaktovat a požádat o nezávaznou kalkulaci zdarma.

Související články