Domov pro seniory: Místo pro spokojený a důstojně strávený život

Autor článku Stannah

domov pro seniory jednolůžkový pokoj | Stannah

Jedním z témat, které aktuálně hýbou společností je připravovaná důchodová reforma. Kromě jiného navrhuje, aby věk odchodu do důchodu nebyl pevně daný, ale navázaný na naději dožití. Průměrná doba strávená v důchodu by měla být 21,5 roku. Možná jste i vy v této souvislosti začali přemýšlet nad tím, kde tuto dobu strávíte. Jednou z variant může být domov pro seniory.

Domovy pro seniory v Česku

V současnosti je u nás registrováno téměř 1000 zařízení poskytující pobytové sociální služby. Jedná se převážně o domovy pro seniory (především podpora v oblasti mobility) a v menší míře o domovy se zvláštním režimem (specializovaná podpora lidem se syndromem demence).

Provozovateli mohou být:

 • obce a kraje
 • církve a náboženské společnosti
 • občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, dobrovolné svazky
 • fyzické a právnické osoby – akciové společnosti, družstva

Ať už se jedná o domov pro seniory státní či soukromý, všechny musí být zapsány v registru poskytovatelů sociálních služeb a dodržovat stejná pravidla a příslušná ustanovení zákona o sociálních službách.

S narůstající kupní silou seniorů roste poptávka především po soukromých zařízeních. Ideální variantou je ubytování v takovém domově pro seniory, který podporuje individuální plánování a klientům poskytuje služby plně zajišťující kvalitní způsob života.

Nabízené služby a jejich kvalita

Nejčastějším důvodem pro odchod do domova pro seniory je fakt, že se klient o sebe nedokáže postarat sám. Díky významnému zvýšení kvality poskytovaných služeb už naštěstí není toto řešení vnímáno jako poslední možná alternativa. Jde o variantu, jak vést i v seniorském věku spokojený a kvalitní život.

Základní poskytované činnosti:

 • ubytování 24 hodin, 7 dní v týdnu
 • strava 5x denně
 • pomoc při zvládání běžné péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • zprostředkování společenského kontaktu
 • sociálně terapeutické a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí

Kvalitu odborné a komplexní péče můžete odhadnout už z celkové kapacity lůžek v daném pobytovém zařízení, podle počtu klientů na jednoho zaměstnance nebo počtu zaměstnanců denních a nočních služeb.

Na co se zaměřit při výběru

individuální plánování v domovech pro seniory

Pro každého je důležité jiné kritérium. Někdo upřednostňuje soukromí v podobě jednolůžkového pokoje, pro jiného je naopak důležitý sociální kontakt. Významnou roli hraje prostředí, úroveň služeb a v neposlední řadě finanční náročnost. Při výběru se určitě zaměřte na tato kritéria:

 • financování – co je zahrnuto v ceně, co se platí navíc
 • celkový dojem – prostředí, běžný provoz
 • vůně a zápachy – vizitka každodenní péče o klienty a prostředí
 • dodržování soukromí – pokoje, hygiena, návštěvy
 • možnost individuálního plánování
 • respekt personálu vůči klientům – oslovování, vzájemný vztah
 • prostředí, příroda – možnost trávit čas venku
 • jídlo – možnost výběru, vzhled a provoz jídelny
 • dary – neměly by být povinné, ani podmínkou pro přijetí klienta
 • dostupnost – MHD, parkování, vzdálenost od rodiny

Podání žádosti a čekací lhůty

Současný systém umožňuje vybrat si zařízení bez ohledu na místo bydliště. Přihlášek si můžete podat kolik chcete. Jako žadatel oslovujete přímo konkrétního poskytovatele sociálních služeb, se kterým následně uzavíráte dobrovolnou smlouvu.

Počet volných míst, a tudíž počet nově umístěných klientů se v průměru pohybuje okolo 25 osob ročně. Volná kapacita se nicméně může v jednotlivých domovech a krajích výrazně lišit, proto si určitě prověřte více možností.

Proces žádosti o přijetí probíhá následovně:

 • podání žádosti o poskytnutí služby
 • posudek zdravotního stavu
 • sociální šetření
 • rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

Průměrná čekací doba je 2-3 měsíce. Flexibilita při výběru neznamená automaticky více volných kapacit. Prodloužit čekací lhůtu může i žádost o jednolůžkový pokoj (přednost mívají žadatelé, kteří už v domově pobývají) nebo pohlaví žadatele (nelze umístit muže na ženský pokoj a obráceně).

Přihlášku podává klient nebo jeho zákonný zástupce. Žádost se posuzuje individuálně podle naléhavosti potřeby. Nejde tedy o zapsání do pořadníku, jak si mnozí žadatelé myslí.
Důležitým kritériem je aktuální zdravotní stav, který musí být potvrzen lékařem. Vyšší šanci na přijetí mají ti, kteří si už vyjednali příspěvek na péči. Rozhoduje i výše důchodu nebo konkrétní bytová a rodinná situace.

Důvody pro nepřijetí

K zamítnutí žádosti může dojít z více důvodů:

 • nedostatečná kapacita zařízení
 • nesplnění kritérií pro přijetí
 • neposkytování požadované služby
 • nevhodný zdravotní stav
 • nedávné porušení smlouvy o poskytování sociálních služeb

Překážkou může být i to, že nesplňujete nárok na poskytnutí sociální péče, tedy že nepobíráte příspěvek na péči. Přiznání příspěvku nicméně není oficiální podmínkou pro přijetí do domova. Ze zákona se z něj hradí pouze pečovatelské služby.

Kolik stojí pobyt a z čeho se platí

domov-pro-seniory | Stannah

Základní cena za pobyt v domově pro seniory je určena zákonnými limity. Provozovatelé si ale běžně účtují peníze za další služby. Poplatky za ubytování a stravu si platí klient ze svého starobního důchodu – za ubytování zaplatíte v současnosti 280 Kč na den, za celodenní stravu 235 Kč. Po úhradě vám musí zůstat alespoň 15 % příjmu.

Pokud nemáte vlastní příjem nebo není dostačující, umožňuje zákon dohodnout se s poskytovatelem služeb na spoluúčasti na úhradě nákladů s jinými osobami. Touto osobou může být kdokoliv, příbuzenský vztah není podmínkou.

Další možnosti bydlení

Podle průzkumů si až 70 % lidí přeje dožít doma. S věkem se sice snižuje mobilita a schopnost vykonávat běžné denní potřeby, kvůli tomu ale nemusíte hned myslet na odchod do domova pro seniory. Stačí vhodně vybavit byt například schodišťovou sedačkou, doplnit koupelnu bezpečnostními pomůckami nebo domluvit donáškovou či úklidovou službu.

Možností, jak vyřešit bydlení v seniorském věku a zároveň mít záruku potřebné péče máte hned několik a určitě je z čeho vybírat. Vedle pobytových zařízení se můžete zaměřit také na poskytování terénní a domácí ošetřovatelské péče.

Prevence začíná doma

Dnešní sedmdesátníci se běžně věnují činnostem, kterým se dříve věnovali lidé o dvacet let mladší. Ne vždy je ale správné překonávat své možnosti. Proto ve Stannah vždy mluvíme o prevenci. Z naší široké nabídky schodišťových sedaček a výtahů si určitě vyberete. Naším cílem je postarat se o vaši spokojenost a tím přispět k dosažení kvalitního života.

Pokud se zajímáte o zdravý životní styl, dobrou psychiku a kvalitní mezilidské vztahy, navštivte nás blog, kde se těmto tématům pravidelně věnujeme.

Související články