Ocenění a uznání

Za celkový výkon naší firmy. Protože, když budeme vynikat v každé oblasti, budeme poskytovat i ty nejlepší služby.

Jsme hrdí, že jsme společností, které můžete důvěřovat. Držíme nejvyšší standardy, které jsou uznávány na mezinárodní úrovni. A to vše proto, abychom vám dodali schodišťový výtah té nejvyšší kvality.

Když se blíže podíváme na ocenění, která jsme získali, je vidět, že naše snaha zdaleka přesahuje produkty, které vyrábíme. Víme totiž, že bude-li naše firma vynikat ve všech směrech, jedině tak bude schopna dodávat ty nejlepší služby. Protože se snažíme být prvotřídní firmou v každém ohledu, pracujeme na udržitelném rozvoji, zavádění etických výrobních praktik a principů fair trade a klademe důraz na zdraví a bezpečí.

Nechceme se však chvástat, podívejte se sami na ocenění, která jsme získali a projděte si seznam asociací, kterých jsme členy.

Certifikace ISO

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je nezávislá, nestátní organizace, která vyvíjí mezinárodní standardy. Díky mezinárodním standardům věci fungují a zaručují, že společnosti dodávají ty nejkvalitnější, nejbezpečnější a nejvýkonnější výrobky.

Společnost Stannah je hrdá, že získala ocenění za:

 • kvalitní řízení společnosti

(Certifikace ISO 9001)

 • za systém inveronmentálního managementu v rámci společnosti

(Certifikace ISO 14001)

a certifikaci britských standardů za systém managementu v oblasti zdraví a bezpečnosti

(Certifikace ISO 18001 BS OHSAS)

Zároveň dbáme na to, aby všechny sféry našeho podnikání splňovaly standardy stanovené odborníky v dané oblasti, bezproblémově také mezinárodní standardy a politiku fair trade. Na tom se opravdu chceme podílet.

stannah iso certification

Označení CE

Naše produkty nesou označení CE. Podle tohoto označení poznáte, že naše výrobky splňují evropské právní předpisy v oblasti zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Co se týče schodišťových výtahů, pak to znamená, že musí být opatřeny následujícími bezpečnostními prvky:

 • zařízení, které zabraňuje výtahu jet příliš rychle
 • elektrické bezpečnostní zařízení (vypínače)
 • tlumiče nárazu

Dodržováním právních předpisů, zajišťujeme, že naše produkty jsou skutečně bezpečné.

Lift and Escalator Industry Association (LEIA = Asociace výrobců výtahů a eskalátorů)

LEIA je asociací, která zastupuje společnosti, které dodávají, instalují a zajišťují údržbu výtahů. Asociace zajišťuje, aby každá společnost disponovala:

 • lidmi
 • zařízením
 • podnikatelskou historií
 • technickou odborností
 • systémy řízení

a byla tak schopna pracovat profesionálně a kompetentně.

Jako členové asociace LEIA jsme nuceni dodržovat evropské a mezinárodní technické standardy, takže si můžete být jisti, že naše obchodní praktiky jsou skutečně orientovány na zákazníka.

Buy with Confidence Scheme (Systém nákupu s důvěrou)

Projekt Buy with Confidence Scheme poskytuje zákazníkům seznam firem, které se zavázaly dodržovat praktiky férového obchodu (fair trade). Abychom se mohli stát součástí tohoto projektu, bylo nutné, aby naše firma prošla důkladným prověřením, a to včetně prověření historie stížností a reklamací.

To, že jsme byli do projektu přizváni, je důkazem, že skutečně obchodujeme férově. Ale hlavně, jsme se zavázali dodržovat kodex fair trade praktik a dbát na to, že s našimi zákazníky budeme jednat vždy s největším respektem.

British Healthcare Trades Association (BHTA = Britská obchodní zdravotnická asociace)

BHTA je nejstarší a největší zdravotnická asociace ve Velké Británii. Když jsme se stali jejími členy, podepsali jsme kodex, který je dozorován institucí Chartered Trading Standards Institute (CTSI = Akreditovaný institut pro stanovování obchodních norem). Tento kodex nás zavazuje k takové úrovni péče o zákazníky, která zdaleka přesahuje platné právní předpisy.

BHTA dohlíží na všechny své členy, aby udržovali své vysoké standardy a na to, aby všechny společnosti sdružené v této asociaci vždy šly za rámec potřeb svých klientů.

Which? (Kdo?) Trusted Traders (Důvěryhodní odborníci)

Which?, nový nezávislý projekt na ochranu spotřebitele byl navržen tak, aby pomohl zákazníkům najít důvěryhodné firmy. Chcete-li být na seznamu Trusted Traders (Důvěryhodných obchodníků), inspektoři tohoto projektu prověří různé oblasti vaší společnosti, a to:

 • Projdete osobním hodnocením
 • Podívají se na zprávu o úvěrové spolehlivosti podniku
 • Získají zpětnou vazbu od bývalých zákazníků
 • Zhodnotí procesní postupy vaší firmy
 • Zanalyzují zákaznický servis a způsoby řešení reklamací

Projekt Which? Zajišťuje, že se firmě ve všech těchto oblastech daří a společnost Stannah je hrdá na to, že je první britskou společností v oblasti výroby schodišťových výtahů, která získala pečeť Trusted Trader (Důvěryhodný obchodník). Každé hodnocení našich zákazníků pomocí serveru Which? říká, že nás doporučují a na stránkách projektu se tak těšíme solidnímu celkovému ratingu 5/5.

Stannah - Which? Trusted Traders

The Queen’s Awards for Enterprise

Green Apple awards je kampaň, která uznává, oceňuje a propaguje nejlepší environmentální praktiky po celém světě. Společnost Stannah je hrdá, že v roce 2014 jí byla tato cena udělena za nový způsob balení zboží.

Je pro nás důležité respektovat zodpovědnost, kterou  jako obchodní společnost neseme, a být k životnímu prostředí co možná nejpřátelštější.  Svým dílem přispíváme k lepší budoucnosti, protože ani nám není lhostejná.

Stannah - The Green Apple Award winner

The Queen’s Awards for Enterprise

The Queen´s Awards for Enterprise je ocenění udělované britskými firmami za skvělé úspěchy v kategoriích:

 • inovace
 • mezinárodní obchod
 • udržitelný rozvoj
 • propagace příležitostí prostřednictvím sociální mobility

Společnost Stannah je hrdá, že získala ocenění The Queen´s Award za své podnikání během posledních 30 let již po čtvrté, a to za úspěchy v oblasti exportu a mezinárodního obchodu. Toto ocenění poukazuje na naše odhodlání i nadále jako mezinárodní firma expandovat a umožňovat lidem po celém světě, aby v bezpečí a pohodlí zestárli na jednom místě.

Stannah - The Queen's Awards for Enterprise

Řád britského impéria v oblasti britského průmyslu

V roce 2017 byl ředitelům společnosti Stannah, Brianovi a Alanu Stannahovým, udělen Řád britského impéria jako uznání za jejich přínos v oblasti britského průmyslu. Toto ocenění uznává, že tito dva bratři se stali srdcem týmu, který stojí za nejslavnějším produktem společnosti Stannah – schodišťovým výtahem Stannah. Udělení řádu je velkou poctou, protože oceňuje službu poskytovanou komunitě a výrazný vliv, jehož oba bratři a jejich produkt dosáhli, a to nejen lokálně, ale ve více než 40 zemích světa.

MBE for Services to British Manufacturing

9 zlatých cen RoSPA (Královská společnost pro předcházení nehodám)

Skupina výrobců schodišťových výtahů Stannah získala v roce 2017 již po deváté v řadě ocenění RoSPA (Královská společnost pro předcházení nehodám) v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Ocenění RoSPA je uznáním za odhodlání neustále inovovat v oblasti prevence úrazů a zdravotní újmy na pracovišti. Tato cena byla udělena společnosti Stannah za její odhodlání udržet si vynikající zdravotní a bezpečnostní výsledky již 9 let v řadě. Doufáme, že v roce 2018 cenu opět získáme.

rospa gold medal