800 196 196

Zavolejte ještě dnes

Covid-19 | Osobní poradenství, které je při schůzce doma nezbytné při dodržení všech pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR.

Covid-19 | Osobní poradenství, které je při schůzce doma nezbytné při dodržení všech pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR.

Přečtěte si více

Přečtěte si více

Finanční příspěvky a služby pro seniory

Autor článku Stannah dne 24-11-2020

Finanční příspěvky a služby pro seniory

Každý chce dlouho žít, ale nikdo nechce být starý. Finanční příspěvky či služby mohou život starších lidí zkvalitnit a tím i prodloužit.

Když letos na jaře vstoupilo do našich životů onemocnění COVID-19, více než kdy jindy se projevila zranitelnost především nejstarší části populace. Mnozí si teprve v této souvislosti uvědomili, jak často jsou senioři odkázáni pouze sami na sebe, v lepším případě na pomoc blízkých nebo na profesionální péči v domovech seniorů. Život v izolaci poukázal mimo jiné i na problematiku samostatného
a bezpečného bydlení.

Mobilita znamená nezávislost

Populace v České republice nezadržitelně stárne. V současné době u nás žijí téměř tři miliony lidí starší šedesáti pěti let. Ženy se dnes dožívají v průměru 82, muži 76 let. Zároveň s tím, jak se prodlužuje délka dožití, se posouvá i aktivní věk. Senioři dnes cestují, sportují, zahradničí, studují, věnují se turistice. K aktivnímu způsobu života tak nevyhnutelně patří mobilita a svoboda pohybu.

Dokud jsme mladí, nepřemýšlíme příliš nad tím, jak praktický je náš domov z pohledu seniora. Všichni bychom si přáli být fit a vést co nejdéle aktivní život. Nemyslíme na to, že přijde den, kdy se nám bude těžko vstávat z postele, osobní hygiena nám bude trvat déle, budeme zapomínat a pár schodů se stane nepřekonatelnou překážkou.

Přání zůstat i ve vyšším věku doma, v prostředí, které je člověku dobře známé a poskytuje mu jistotu a pocit bezpečí, je proto zcela pochopitelné. Nicméně i v případech, kdy není problém se zajištěním základních životních úkonů, mohou být překážkou bariéry v prostoru. Proto je důležité myslet především na prevenci a možným nehodám předcházet.

Peněžní příspěvek a řešení na míru

Praktickým a zároveň elegantním řešením je vybavení domácnosti pomůckami, které slouží jako podpora a ulehčení při běžných činnostech. Od těch nejjednodušších, jako jsou berle či hole, až po ty sofistikovanější, jako je vybavení koupelen speciálními sedačkami a držáky nebo praktické schodišťové sedačky a výtahy. Dům či byt se díky nim stane pohodlnější a bezpečnější.

Na první pohled se může zdát takové řešení finančně náročné. Zvlášť, když vezmeme v úvahu, že průměrná výše důchodu je v Česku 14 397 Kč. Ne každý senior má možnost finanční podpory v rodině nebo dostatečné úspory. Dobrou zprávou je, že majitelé průkazu ZTP si mohou zažádat o tzv. příspěvek na zvláštní pomůcku. V případě kladného vyřízení lze dosáhnout až na 90 % z celkové pořizovací ceny zařízení či vybavení. Schodišťová sedačka na míru tak nemusí být žádný problém.

O příspěvek na zvláštní pomůcku – na pořízení schodišťové plošiny, schodišťové sedačky nebo stropního zvedacího systému – je třeba žádat písemnou formou na kontaktním pracovišti příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR, oddělení sociálních nepojistných dávek. Pokud vás ale jednání s úřady a vyplňování formulářů už předem děsí, rádi vám s žádostí o příspěvek poradíme a pomůžeme s veškerými administrativními úkony.

Když úpravy bydlení nestačí

Se ztrátou pohyblivosti přichází ruku v ruce i snížená schopnost zvládat každodenní běžné činnosti. Pokud je starší osoba odkázána na pravidelnou či trvalou pomoc, může si zažádat o příspěvek na péči. Podmínky pro jeho poskytnutí upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí mobilita, orientace, tělesná hygiena, stravování, oblékání, péče o zdraví, výkon fyziologické potřeby, péče o domácnost a další kritéria.

Například v rámci mobility by měl člověk sám zvládnout vstávání a usedání. Neměl by mít problém se změnou polohy, chůzí v dosahu alespoň 200 metrů, nástupem a výstupem z dopravních prostředků nebo chůzí po schodech v rozsahu jednoho patra, a to nahoru i dolů. Právě tady může být velmi nápomocným řešením schodišťová sedačka či výtah.

Příspěvek na péči se vyplácí přímo osobě, která pomoc potřebuje. Ta si také zvolí, kdo a jakou formou jí bude služby poskytovat. Mohou to být rodinní příslušníci, profesionální pečovatelská služba, asistent či registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo sociální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Dávku vyplácí příslušný úřad práce, který také kontroluje, jak se s příspěvkem nakládá.

Skloubit péči o starší osobu s vlastním životem a zaměstnáním může být však velmi náročné. Vhodnou variantou jsou denní a týdenní stacionáře. Jde o placenou službu, kde kromě základní péče, jako je asistence při jídle, oblékání nebo hygieně, nabízejí odborní pracovníci i řadu dalších služeb, například cvičení, trénink paměti či kulturní vyžití. Podle registru poskytovatelů sociálních služeb funguje aktuálně v Česku 269 denních a 52 týdenních stacionářů. Ne všechny ale přijímají klienty starší 65 let a jejich kapacita bývá omezená.

Z příspěvku na péči lze hradit i další služby jako terénní pečovatelskou službu, kdy sociální pracovníci docházejí za klientem domů a pomáhají mu s běžnými činnostmi, nebo odlehčovací službu, v rámci které klient pouze dočasně využívá pečovatelskou službu či pobyt v domově seniorů. Cílem je zajistit osobě, která se o seniora stará, krátkodobý odpočinek. Bohužel i v tomto případě ne všechna zařízení přijímají starší osoby.

Domov seniorů jako komplexní řešení

Jakýmsi mezistupněm mezi částečnou péčí a trvalým pobytem v nějakém zařízení jsou pro relativně samostatné osoby domy s pečovatelskou službou. Kromě nájmu, který se platí obci – majiteli
a provozovateli takového zařízení, si může senior připlácet za další služby, jako je pomoc s domácími pracemi, praní prádla, doprovod na cestě k lékaři či na úřady, zajištění stravování a nákupů nebo asistence při osobní hygieně.

V případě, že starší člověk nezvládá žít sám a terénní ani domácí péče není z jakéhokoliv důvodu možná, je po všech stránkách komplexním řešením domov seniorů. Tato zařízení jsou určena pro osoby starší 65 let, které nevyžadují nepřetržitou lékařskou péči. Ze zákona se z příspěvku na péči hradí pouze pečovatelské služby. Stravu a ubytování si klient platí sám. Stejně jako veškeré další poplatky. To může být potíž zvlášť u soukromých zařízení.

V případě domovů pro seniory je největším problémem jejich omezená kapacita a dlouhé čekací lhůty. Důležitým kritériem pro přijetí není ani tak doba čekání, jako akutní zdravotní stav, který musí být potvrzen lékařem. Podstatně vyšší šanci na přijetí mají ti, kteří už si vyjednali příspěvek na péči. Svou roli hraje i výše důchodu nebo konkrétní bytová či rodinná situace žadatele.

Komplexní sociální služby pro seniory nabízejí také nestátní církevní organizace. Jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů je Diakonie Českobratrské církve evangelické. Kromě domů pro seniory provozují denní a týdenní stacionáře, centra denních služeb pro seniory či hospice. Nabízejí pečovatelské služby, osobní asistence a pomoc pro lidi v nouzi. Zajímavým dobrovolnickým projektem jsou „Návštěvy proti samotě“, v rámci kterého dobrovolník pravidelně navštěvuje seniora, aby společně trávili čas podle jeho přání.

Domov by se měl měnit s věkem

Dnešní osmdesátníci zvládají běžně věci, které byly dříve doménou lidí o dvacet let mladších. Nicméně lékaři často poukazují na to, že překonat například bolest kloubů při chůzi po schodech jen proto, abychom si dokázali, že to ještě zvládneme, může být krátkodobě povzbudivé pro naši psychiku, ale z dlouhodobého hlediska je takovéto zatěžování kloubů velmi nebezpečné a může vést až k úplné imobilitě.

Ve Stannah proto vždy mluvíme o prevenci. V naší široké nabídce schodišťových sedaček a výtahů si každý vybere přesně takové řešení, které mu bude maximálně vyhovovat. Pro dosažení spokojeného seniorského života je třeba dbát i na zdravý životní styl, dobrou psychiku a kvalitní mezilidské vztahy. Prostřednictvím našeho blogu se podobným tématům pravidelně věnujeme.