Finanční a sociální příspěvky pro seniory

Autor článku Stannah

Finanční a sociální příspěvky pro seniory | Stannah

Každý chce dlouho žít, ale nikdo nechce být starý. Senioři jsou často odkázáni pouze sami na sebe, v lepším případě na pomoc blízkých nebo na profesionální péči v domovech pro seniory. Finanční a sociální příspěvky mohou život seniorů zkvalitnit a tím i prodloužit.

Finanční a sociální příspěvky dostupné v České republice

Čerpání finančních příspěvků a sociálních dávek bude vždy přímo úměrné rozsahu a druhu vašeho postižení (nebo postižení osoby vám blízké). Svou roli hraje věk, zdravotní stav, stupeň omezení hybnosti a vliv postižení na vaši práceschopnost. 

 • Příspěvek na zvláštní pomůcku 
 • Příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku – auto 
 • Příspěvek na mobilitu 
 • Příspěvek na péči
 • Příspěvek na bydlení 
 • Invalidní důchod
 • Průkaz pro osoby se zdravotním postižením 

Žádost o invalidní důchod se podává na Okresní správě sociálního zabezpečení podle příslušného bydliště. Finanční příspěvky a vydávání průkazů OZP je v kompetenci Úřadu práce.

V případě finančních příspěvků se posuzuje omezení pohybu a pohybového aparátu, zejména dolních končetin. Pro přiznání invalidního důchodu je nejdůležitějším kritériem pokles vaší práceschopnosti.

 Příspěvky pro seniory | Stannah

Finanční příspěvek na zvláštní pomůcku

Průměrná výše důchodu dosahuje aktuálně v Česku 20 216 Kč. Ne každý senior má možnost finanční pomoci v rodině nebo dostatečné úspory. Pokud potřebujete vybavit domácnost například schodišťovou sedačkou, řešením může být příspěvek na zvláštní pomůcku

Finanční příspěvek na speciální vybavení se vztahuje na stavební práce spojené s rozšířením dveří v bytě a uzpůsobením koupelny a WC. Dále na nájezdové ližiny, přenosnou rampu, schodolez, schodišťovou sedačku či plošinu včetně instalace a na stropní zvedací systém. 

O tuto finanční pomoc žádáte písemně na příslušné pobočce Úřadu práce ČR, oddělení sociálních nepojistných dávek. Žadatel musí být majitelem průkazu OZP (osoba se zdravotním postižením) a budete potřebovat:  

 • Vyplněný a podepsaný formulář žádosti 
 • Odhad ceny vybrané pomůcky nebo doklad o konečné pořizovací ceně (ne starší než 12 měsíců)

Pokud je pomůcka dražší než 10 tisíc korun, připravte si ještě:

 • Doklad totožnosti
 • Doklad o výši čtvrtletních příjmů všech členů domácnosti

V případě kladného vyřízení, můžete dosáhnout až na 90 % z celkové pořizovací ceny. Pokud je cena zvláštní pomůcky vyšší než 10 000 Kč, spoluúčast žadatele činí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny. Maximální výše příspěvku je 350 000 Kč. V případě plošiny to může být až 400 000 Kč. 

Speciální pomůcku máte povinnost používat minimálně po dobu pěti let. V případě stěhování před uplynutím této lhůty, budete muset vrátit poměrnou část příspěvku. Veškeré změny je nutné neprodleně ohlásit písemnou formou příslušné pobočce Úřadu práce. S novým bydlením váš čeká podání nové žádosti.

Domov pro seniory | Stannah

Finanční příspěvek na péči

Pokud jste vy, nebo osoba vám blízká odkázáni na pravidelnou či trvalou pomoc, můžete si zažádat o tzv. příspěvek na péči. Výše této finanční pomoci se posuzuje podle stupně závislosti a hodnotí se mobilita, orientace, tělesná hygiena, stravování, oblékání, péče o zdraví, výkon fyziologické potřeby, péče o domácnost a další kritéria. 

V rámci mobility by měl člověk sám zvládnout vstávání a usedání. Neměli byste mít problém se změnou polohy, chůzí v dosahu alespoň 200 metrů, nástupem a výstupem z dopravních prostředků nebo chůzí po schodech v rozsahu jednoho patra, a to nahoru i dolů. Právě tady může být skvělým řešením schodišťová sedačka či výtah

Žádost o příspěvek podáváte písemnou formou na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce a musí obsahovat:

 • Vyplněný formulář předepsaný MPSV 
 • Označení fyzické či právnické osoby, která bude pomoc poskytovat (rodinní příslušníci, profesionální pečovatelská služba, registrovaný poskytovatel sociálních služeb nebo sociální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu)
 • Způsob výplaty příspěvku
 • Doklad totožnosti

Příspěvek na péči se vyplácí přímo osobě, která pomoc potřebuje. Dávku vyplácí příslušný Úřad práce, který zároveň kontroluje, jak se s příspěvkem nakládá. Výše příspěvku se u seniorů může pohybovat podle stupně závislosti v rozmezí 880 – 19 200 Kč měsíčně.

Příspěvek na péči | Stannah

Finanční příspěvky pro seniory nabízené zdravotními pojišťovnami

Ne vždy se vám podaří splnit podmínky pro získání finančního příspěvku od státu. Proto je vhodné zaměřit se i na preventivní a bonusové programy, které nabízí zdravotní pojišťovny. Nárok na příspěvky pro seniory máte u většiny pojišťoven, pokud je vám víc než 65 let. 

V rámci prevence a péče o zdraví lze získat příspěvek například na masáže či pohybové a rehabilitační aktivity. Dále na nákup vitamínů, doplňků stravy a kloubní výživy pro seniory. Oblíbené jsou příspěvky na podporu duševního zdraví nebo na trénink či testování paměti. V nabídce najdete preventivní programy infekčních, civilizačních či onkologických onemocnění i programy na podporu životního stylu.

Příspěvky se pohybují v řádu stokorun, ale mohou dosahovat až několika tisíc, případně se dají kombinovat. Způsob podání žádosti a podmínky čerpání konkrétního příspěvku si nejlépe ověříte přímo u své pojišťovny. Příspěvky se často vyplácejí zpětně, proto je důležité uschovat si doklad o zaplacení dané služby či pomůcky. 

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění můžete pojišťovnu změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. V Česku v současnosti působí celkem sedm pojišťoven. Stojí za to, prohlédnout si jejich nabídky a ověřit si, zda pro vás s příchodem seniorského věku nebude změna výhodnější. 

Seznam všech pojišťoven najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Domov seniorů jako komplexní řešení

Pokud v seniorském věku nemůžete žít sami a terénní ani domácí péče není možná, je po všech stránkách komplexním řešením domov seniorů. Tato zařízení jsou určena pro osoby starší 65 let, které nevyžadují nepřetržitou lékařskou péči. Vybírat můžete mezi státními (spravované městem či obcí) a soukromými.

Ze zákona se pečovatelské služby v domově pro seniory hradí z příspěvku na péči. Stravu, ubytování a veškeré další poplatky si klient platí sám. Vzhledem k poměrně omezené kapacitě a nedostatku volných míst mají vyšší šanci na přijetí ti, kteří už si příspěvek na péči vyjednali. Svou roli hraje i výše důchodu a konkrétní bytová či rodinná situace žadatele. 

Pravidla jsou stejná pro soukromé i státní domovy. Maximální denní částka, kterou od vás může domov seniorů ze zákona požadovat je 455 Kč na den. Zároveň vám musí zůstat 15 % z vašich příjmů jako kapesné. Ani v soukromých zařízeních po vás nemohou požadovat víc, než stanovuje zákonný limit. Na pokrytí nákladů se ale mohou podílet i rodiny klientů.

Nestátní církevní organizace

Komplexní sociální služby pro seniory nabízejí také nestátní církevní organizace. Jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů je Diakonie Českobratrské církve evangelické. Kromě domovů pro seniory provozují denní a týdenní stacionáře, centra denních služeb pro seniory či hospice. Nabízejí pečovatelské služby, osobní asistence a pomoc pro lidi v nouzi.

Domy s pečovatelskou službou

Mezistupněm mezi částečnou péčí a trvalým pobytem v nějakém zařízení jsou pro relativně samostatné seniory domy s pečovatelskou službou. Majitelem a provozovatelem bývá obec, které klienti platí nájem. Ostatní služby jako pomoc s domácími pracemi, praní prádla, doprovod na cestě k lékaři či na úřady, zajištění stravování a nákupů nebo asistenci při osobní hygieně si budete muset hradit ze svého.

Denní a týdenní stacionáře

Vhodnou variantou, jak skloubit péči o seniora s vlastním životem jsou denní a týdenní stacionáře. Jde o placenou službu, kde kromě základní péče, jako je asistence při jídle, oblékání nebo hygieně, nabízejí odborní pracovníci i řadu dalších služeb, například cvičení, trénink paměti či kulturní vyžití. 

S výběrem té správné pomoci vám pomůže registr poskytovatelů sociálních služeb.

Schodišťový výtah Sofia | Stannah

Mobilita znamená nezávislost

S prodlužující se délkou života se přirozeně posouvá i aktivní věk. Senioři dnes cestují, sportují, zahradničí, věnují se turistice. K aktivnímu způsobu života nevyhnutelně patří svoboda pohybu. Překonávat ale bolest kloubů při chůzi po schodech jen proto, abychom si dokázali, že to ještě zvládneme, je sice povzbudivé pro naši psychiku, ale z dlouhodobého hlediska může takovéto zatěžování kloubů vést až k úplné imobilitě.

Dokud jsme mladí a zdraví, nepřemýšlíme příliš nad tím, jak praktický je náš domov z pohledu seniora. Je proto důležité myslet na prevenci a možné komplikace řešit s dostatečným předstihem. Praktickým, a navíc elegantním řešením jsou schodišťové sedačky

Z široké nabídky Stannah si vyberete přesně takové řešení, které vám bude maximálně vyhovovat. Žádný tvar, výška nebo umístění schodů pro nás není překážkou. Schodišťové sedačky jsou vhodné do interiéru i exteriéru a splňují nejvyšší estetické nároky. 

Velkou výhodou je snadná a rychlá instalace. Konstrukce se upevňuje přímo na schody a nemusíte proto žádat o stavební povolení. Váš dům či byt se díky našim schodišťovým sedačkám stane pohodlnějším a bezpečnějším.

Nebojte se nás kontaktovat a požádat o nezávaznou kalkulaci zdarma.

Související články