800 196 196

Zavolejte ještě dnes

Covid-19 | Osobní poradenství, které je při schůzce doma nezbytné při dodržení všech pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR.

Covid-19 | Osobní poradenství, které je při schůzce doma nezbytné při dodržení všech pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR.

Přečtěte si více

Přečtěte si více

Schodišťová sedačka v nájemním bydlení

Autor článku Stannah dne 02-06-2021

Schodišťová sedačka v nájemním bydlení

Bydlení v nájmu nemusí být překážkou pro instalaci schodišťové sedačky. Jaké máte v takovém případě možnosti, ale i práva a povinnosti?

Nájemní byt není váš majetek

Problém s překonáváním schodů nemusí být nutně jen otázkou vyššího věku. Bolest nebo nebezpečí pádu vás může přivést k potřebě schodišťové sedačky či plošiny prakticky kdykoliv. Ať už získáte od státu příspěvek na zvláštní pomůcku, nebo se rozhodnete pro vlastní investici, nájemní bydlení by nemělo být překážkou.

Bydlíte-li v pronajatém domě či bytě, pronajímáte si cizí majetek. Všechny výraznější změny proto musí vždy odsouhlasit vlastník nemovitosti. V žádném případě se nespoléhejte na to, že úpravy interiéru uděláte bez jeho vědomí. Pronajímatel má ze zákona právo vstoupit do pronajatých prostor za účelem kontroly a snadno zjistí stav věci.

Následovat může okamžitá výpověď. Navíc po vás může pronajímatel v takovém případě požadovat nejen okamžité navrácení nemovitosti do původního stavu, ale i finanční náhradu za případné práce.

Změny a úpravy v pronajaté nemovitosti

Obecně platí, že nájemce potřebuje souhlas pro ty úpravy, které nelze po skončení nájmu odstranit. Velkou výhodou schodišťových sedaček a plošin Stannah je jejich snadná a rychlá instalace. Samotná konstrukce se upevňuje primárně přímo na schody, nikoliv do zdi. Není proto třeba žádat o stavební povolení.

Získat souhlas pronajímatele je důležité, stejně jako domluvit se dopředu na případných nákladech a stanovit rozsah změn. Nezapomeňte ani na dohodu, zda a jak mají být po skončení nájmu prostory uvedeny do původního stavu. Zákon nevyžaduje uzavření takové dohody písemnou formou, ale vyhnete se tím případným budoucím komplikacím.

Stav bytu na konci nájmu se porovnává s jeho stavem na začátku. Jedná se o tzv. běžné opotřebení. Před zahájením úprav si ideálně pořiďte fotodokumentaci. Myslete na to, že čím více detailů ošetříte dopředu v dohodě s pronajímatelem, tím méně nepříjemných překvapení vás bude následně čekat.

Pozor si dejte, pokud nájemní byt dále pronajímáte, nebo jste sami v podnájmu. V případě porušení povinností vyplývajících ze smlouvy je podnájemce odpovědný nájemci. Dojde-li však k poškození nemovitosti zodpovídá za to vlastníkovi nemovitosti nájemce.

Schodišťová sedačka v nájemním bydlení 1

Má pronajímatel právo odmítnout vaši žádost?

Pronajímatel může svůj nesouhlas s instalací schodišťové sedačky vyslovit hned z několika důvodů. Zejména pokud by montáží nebo následným používáním došlo k ohrožení zdraví a bezpečnosti osob žijících v dané nemovitosti nebo osob pohybujících se ve společných prostorách bytového domu.

Dále musí být dodrženy veškeré požadavky na požární bezpečnost, jako například bezbariérová úniková cesta nebo volné přístupy k hasicím přístrojům a požárním hydrantům. Odmítnout vás může pronajímatel i v případě, že instalace není možná ze stavebních či statických důvodů.

Pronajímatel vám nemůže odepřít souhlas, v případě, že potřebujete provést danou úpravu vzhledem k zdravotnímu postižení svému či osoby, která s vámi oprávněně bydlí. V takovém případě jde ze zákona o výjimku. Nájemce se ale musí obrátit formou žaloby na soud a žádat nahrazení souhlasu.

I tady platí, že po skončení nájmu je nájemce povinen uvést pronajatou nemovitost do původního stavu, nebo do takového stavu, na jakém se s vlastníkem nemovitosti předem dohodl.

Jak je to s instalací ve společných prostorách bytového domu?

Zatímco váš byt je naprosto bezbariérový, problémem mohou být schody ve společných prostorách domu. Ne v případě schodišťové sedačky či plošiny Stannah. Instalace je možná prakticky na jakékoliv vnitřní i venkovní schodiště.

Překážkou není ani točité a spirálové schodiště nebo instalace s přístupem do více pater. Sklopná sedačka parkuje na boku schodiště, takže nijak nebrání v běžném pohybu po schodech. Další výhodou je zámek, kterým jsou sedačky vybaveny. Nemusíte mít tak obavu, že by vaše zařízení používali i ostatní nájemci.

I tady platí, že veškeré úpravy a instalace mohou být provedeny jen se souhlasem pronajímatele. Navíc i se souhlasem majitele domu, pokud není totožný s pronajímatelem. Jde-li o dům ve společném vlastnictví, musí pronajímatel získat k podobným úpravám i souhlas ostatních vlastníků bytových jednotek.

V případě družstevního bytu je majitelem nemovitosti bytové družstvo. Pronajímatel je jeho členem a ke všem změnám a úpravám proto potřebuje písemný souhlas družstva.

Ukončení nájmu a stěhování

Přesvědčili jste se, že schodišťová sedačka je pro vás to pravé řešení? Vybrali jste si odpovídající typ, vyřešili jste cenu, ale stále váháte, protože v budoucnu plánujete stěhování do jiného nájmu, nebo bydlení ve vlastním. Ani nájem na dobu určitou vás nemusí odradit.

Odborníci ve Stannah vám v případě stěhování nabízejí pomoc s odbornou deinstalací. Navíc některé části, jako například sedačka či plošina se dají opětovně použít. To se může příznivě promítnout i do ceny instalace ve vašem novém bydlišti.

V případě, že jste na instalaci schodišťové sedačky získali příspěvek na zvláštní pomůcku MPSV, máte povinnost používat tuto pomůcku minimálně po dobu pěti let. V případě stěhování před uplynutím této lhůty vám vyvstává povinnost vrátit poměrnou část tohoto příspěvku. Pokud se stěhujete z důvodu, který jste nezavinili a nemohli ovlivnit, máte právo podat žádost o prominutí navrácení poměrné částky.

Při jakékoliv změně, která mění podmínky získání příspěvku tedy nezapomeňte na písemnou ohlašovací povinnost příslušné krajské pobočce Úřadu práce. S novým bydlením budete muset podat i novou žádost. Dobrou zprávou je, že počet žádostí není limitován.

Řešení na míru pro každé bydlení

Zhruba pětina obyvatel České republiky bydlí v nájmu. Kdokoliv se může dostat do situace, kdy se schody stanou překážkou a omezením v pohybu. Kvalitní život tím nekončí a není třeba propadat beznaději. Instalace schodišťové sedačky je snadným a efektivním řešením.

Pro Stannah není překážkou žádný tvar, výška nebo umístění schodů. S ohledem na dispozici vašeho domu a schodiště vám naši specialisté pomohou vybrat nejvhodnější zařízení a provedou vás všemi možnostmi. Nebojte se požádat o nezávaznou kalkulaci zdarma. Kontaktujte nás a dozvíte se mnohem víc.

Zdroje:

Zákony pro lidi: Úplné znění zákonu o nájmu a podnájmu nebytových prostor
Zákony pro lidi: Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Úřad práce ČR: Příspěvek na zvláštní pomůcku